Badatelský víkend v Jeseníkách

O víkendu 17. – 19. září byly 3 žákyně z 8. ročníku Natálie Bláhová, Nela Havránková,Viktorie Bogoczová a paní učitelka Miroslava Langrová bádat v Jeseníkách. Dívky dostaly Badatelský deník s otázkami a s úkoly z fyziky. Celé sobotní dopoledne zkoumaly skupenství látek a ověřovaly pokusy své hypotézy na dané téma. 

Učíme se moderně

Do naší základní školy jsme zakoupili dotykové velkoformátové displeje Optoma, které slouží jako interaktivní tabule. Žáci si na tomto displeji mohou procvičovat učivo a sledovat odborná videa. Tato LCD obrazovka se dá využít ve všech předmětech na 1. i 2.stupni. Tento displej používají s radostí i naši prvňáčci…

Veselé malování na chodník

Dne 8.9.2021 v dopoledních hodinách proběhla společná akce ” VESELÉ MALOVÁNÍ NA CHODNÍK” dětí z mateřských škol a žáků 1. a 2. třídy z naší základní školy….