Na dobrém začátku všechno záleží

                                                                                              J.A. Komenský

Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý význam, neboť poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé a že rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimo rodinném prostředí, se v jeho životě – třeba i daleko později – hodnotí a najdou své uplatnění.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu “Svě je velký otazník”, jež vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání i skutečného života a podmínek naší mateřské školy. Všichni zaměstnanci se na profesionální úrovni spolupodílí na vytváření přátelského a bezpečného prostředí, které vede k naplnění šťastného a spokojeného dětství. Vytváříme podmínky pro rozvoj celé osobnosti dítěte s důrazem na citový prožitek. Naším cílem je, aby každé dítě našlo v životě své uplatnění odpovídající jeho individuálním možnostem a schopnostem.