Informace o školce

Kontakty MŠ Fotogalerie mateřské školyGranty, dotace, dary 
Přijímací řízení Co nabízímeTřídní vzdělávací plány  

Naše mateřská škola chce být centrem pohody, vzájemné tolerance, pochopení, pomoci, zájmových činností a nápadů, společných prožitků a inspirace a místem, kam se i po čase všichni rádi podíváme.

MŠ se nachází v klidném prostředí sídliště Dubina. Téměř veškeré vybavení v interiéru je nové.

Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček a pomůcek, vhodných pro jejich optimální psychomotorický rozvoj a přípravu pro bezproblémový vstup do ZŠ.

Děti by se měly u nás cítit v bezpečí. Především citově zabarvené prožitky ovlivní, zda dítě získá základy pro zdravé sebevědomí, důvěru ve vlastní síly a schopnosti, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu.

Děti se svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami stojí ve středu zájmu celého personálu naší školičky.