S dětmi pracují:

Bc. Marie Kuttlerová
Zoubková Marta
Krétová Aneta – asistentka pedagoga MŠ