Historie a současnost

Velmi stručně z historie:

Naše škola byla postavena jako první školní budova v nejmladším a největším ostravském sídlišti Dubina. Vyučování bylo zahájeno 1. 9. 1987 v jednom pavilonu a v pavilonu pro školní družinu. 
V prvním roce se ve 13 třídách vyučovalo 390 žáků. O tři roky později měla škola již 821 žáků. Do nově postavených bytů se stěhovaly další mladé rodiny a dětí přibývalo. Školní rok 1992/93 přinesl 1104 žáků, prvních tříd byl otevřen rekordní počet a to 15 (1.A-1.O). V té době jsme patřili mezi největší školy v kraji. Počet žáků kulminoval o 3 roky později, kdy se v 52 třídách  vyučovalo 1429 žáků, škola se rozšířila o 2. stupeň. To už jsme byli největší školou v České republice. 

Současnost:

Od 1. ledna 2003 je součástí naší školy i MŠ J. Maluchy 105. V současnosti navštěvuje školu 350 žáků ZŠ a 80 žáků MŠ. Jsme „pavilónová škola“, kde v pavilonu Tv se nacházejí dvě velmi kvalitně vybavené tělocvičny. V těch, kromě výuky Tv, v odpoledních hodinách probíhají tréninky různých tělovýchovných jednot a klubů, do kterých docházejí i naši žáci – např. fotbal, florbal, volejbal, mažoretky aj.  V komplexu školy je umístěna i školní družina a jedna třída (předškoláků) MŠ.  

Na naší škole se žáci vyučují podle Školního vzdělávacího programu „Naše škola“.
Na 1. stupni  zvyšujeme manuální zručnost žáků v rámci navýšení hodin pracovní činnosti, výtvarné a tělesné výchovy. 
Na 2.stupni máme rozšířenou výuku tělesné výchovy zaměřenou na volejbal.
Nadaným žákům se mimo jiné aktivity věnujeme také tím, že vyučujeme předměty Čj a M v rozdělených hodinách.
Ve škole dobře funguje Školní poradenské pracoviště, ve kterém pracují a věnují se problémovým žákům speciální a sociální pedagog, školní psycholog a školní asistentka. 

V mateřské škole se děti vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu “Modrá vlnka her a objevů”. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček a pomůcek, vhodných pro jejich optimální psychomotorický rozvoj a přípravu pro bezproblémový vstup do ZŠ.¨