ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Elektronická přihláška k zápisu ZDE

Zákonní zástupci vyplní:

1. Zápisový lístek
2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
nebo
3. Žádost o odklad povinné školní docházky + doporučení poradenského pracoviště + doporučení lékaře

Vyplněné tiskopisyspolečně s kopií rodného listu dítěte, doručí zákonní zástupci do základní školy.
Všechny tiskopisy je možné si vytisknout nebo osobně vyzvednout na vrátnici školy.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je rovněž možno požádat elektronicky ústně do protokolu.

Způsoby doručení:

  • 1. do datové schránky školy: rzwvcv8
  • 2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisemkosare@kosare.cz
  • 3.  poštou: ZŠ a MŠ V. Košaře 6, Ostrava – Dubina, 700 30 (nutné do 5 dnů osobně podepsat)
  • 4. emailem bez elektronického podpisukosare@kosare.cz  (nutné do 5 dnů osobně podepsat)
  • 5. osobní podání

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání budete vyrozuměni písemně, případně e – mailem.
Seznamy budou rovněž vyvěšeny na webových stránkách školy a u vstupu do školy.

Pokud žádají zákonní zástupci o odklad povinné školní docházky, je jejich povinností doložit i doporučení poradenského zařízení nejpozději do 31. 5. daného roku.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na kosare@kosare.cz, případně volejte na tel. číslo 595 700 048 – Mgr. Hana Konopásková, zástupkyně ředitelky.


Své dítě můžete zapsat k základnímu vzdělávání v naší škole ve dnech: bude doplněno

V těchto dnech můžete přihlásit své dítě jedním z následujících způsobů:

1. Formulář Žádost o přijetí Zápisový lístek si stáhněte, vyplňte, elektronicky podepište a společně s kopií rodného listu dítěte zašlete na mail:kosare@kosare.cz popřípadě můžete zaslat vyplněné žádosti do datové schránky školy: rzwvcv8.

2. Formulář Žádost o přijetí, Zápisový lístek stáhněte, vyplňte, podepište a společně s kopií rodného listu osobně odevzdejte ve škole.

3. V případě, že si nemáte možnost formuláře stáhnout a vytisknout, můžete si je vyzvednout ve vestibulu školy. Doma si je vyplňte, podepište a společně s kopií rodného listu dítěte osobně odevzdejte ve škole.

4. Využít online přihlášku na stránkách:  https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zskosare/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#
rezervovat si termín osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Potvrzení data a času rezervace obdržíte na e-mail, který zadáte při rezervaci.

Vyplněné formuláře společně s kopií rodného listu dítěte můžete odevzdat na vrátnici školy ve dnech:

bude doplněno