Odklad povinné školní docházky
Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházky, je nutno vyplnit písemnou žádost a předložit doporučení dětského lékaře a pedagogicko – psychologické poradny nebo SPC. O odklad je nutné požádat nejpozději do 31. 5. daného roku po dohodě s ředitelkou školy.
Pokud poradna nestihne vaše dítě vyšetřit, může dítě nastoupit do školy a v průběhu prvního pololetí školního roku 2024/2025 můžete dodatečně odložit povinnou školní docházku vašeho dítěte (dítě se může vrátit do MŠ).
Žádost o odklad lze nabídnout, ale z praktických důvodů vyřešíme dodatečným odkladem po začátku školního roku.
Rozhodnutí o přijetí budeme zasílat poštou.

Žádost o odklad – 2024-2025