Přijímací zkoušky

Leták zde

V úterý dne 24.1.2023 se v 16:00hod. uskuteční ve školní jídelně informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků. 

Rada města usnesením č.00204/RM2226/5 ze dne 22. 11. 2022 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  40 000  Kč na realizaci projektu „Podpora kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2023“, kód 22/1159. Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí.
Projekt je realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Rada města usnesením č.08152/RM1822/126 ze dne 30. 11. 2021 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  40 000  Kč na realizaci projektu „Podpora kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022“, kód 21/1419. Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí.
Projekt je realizován od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Přijímací řízení 2022 / 2023

Informace – termíny

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, přísp. org.

Den otevřených dveří

 

RB SOU autoporavárenské, s. r. o.

Informace ZDE

Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588

Leták

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Den otevřených dveří-informace

Infoleták

Leták

Střední zdravotnická škola, Frýdek – Místek, p. o.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří-program

Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace
Purkyňova 12, Opava

Informace ZDE

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov

Informace ZDE

ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL

Informace ZDE

Veletrh středních škol

Pozvánka ZDE

Střední škola uměleckých řemesel, s. r. o, Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava

Leták

Leták

Přípravný kurz

Přípravný kurz-talentovky

Akce k volbě povolání

1. Výstava „Student a Job“ na Černé louce Informace ZDE

2. Beseda o vojenském školství a práci v armádě  – pro zájemce o studium na Vojenské střední škole v Moravské Třebové Informace ZDE