DNE 14. 6. 2023 OD 15:30 HOD. PROBĚHNE VYSTOUPENÍ PRO RODIČE TĚCH DĚTÍ, KTEŘÍ NAVŠTĚVUJÍ TYTO ZÁJMOVÉ KROUŽKY – HRA NA FLÉTNU, DRAMATICKÝ KROUŽEK A HRA NA DJEMBE. DĚTI CHTĚJÍ UKÁZAT VŠE, CO SE NAUČILY. PROSÍM O ÚČAST TĚCHTO DĚTÍ. DĚKUJEME…

 

Sousedský den rodiny na Košařce

10. 5. 2023 proběhne Sousedský den rodiny na Košařce. V atriu školy od 15:00 – 18:00 hodin. Těšíme se na báječné odpoledne s Vámi! 

Od 23. 1. 2023 se již konají všechny zájmové kroužky.

Pondělí – Sportovní hry (J. Zlá) a Hra na zobcovou flétnu (R. Pleváková)

Úterý – Muzikohrátky (J. Zlá) a Rukodělný kroužek (R. Pleváková)

Středa – střídavě Keramický a Dramatický kroužek (D. Brachmanová)

Čtvrtek – Sportovní hry (D. Brachmanová), Hra na djembe (J. Zlá) a Deskové hry (R. Pleváková)

V TÝDNU OD 19. 12. DO 22. 12. 2022 NEBUDOU PROBÍHAT ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY, neboť se bude jezdit na výstavu betlémů.

Drakiáda

Ve čtvrtek 20. října 2022 proběhne tradiční Drakiáda, kterou pořádá školní družina ZŠ V. Košaře společně s MŠ J. Maluchy 105. Drakiáda začne v 15:00 hod. a součástí programu bude také opékání buřtů, hodnocení vyrobených draků…

Průběh dne ve školní družině v době konání drakiády:

  • ve čtvrtek 20. 10. 2022 ve 14.45 hod. odcházíme všichni na školní hřiště, kde se zúčastníme DRAKIÁDY;
  • na tento den si děti donesou draky (vyrobené nebo zakoupené);
  • přijďte i Vy se podívat a podpořit Vaše dítě;
  • vyzvedávání dětí proběhne na školním hřišti;
  • tento den se nebudou konat zájmové kroužky školní družiny (sportovní hry 2., hra na djembe, klub deskových her).

 

Bc. Jaroslava Zlá (vychovatelka šd)