Informace o školní družině

Přerušení provozu školní družiny

 

                                     V týdnu od 20. 9. 2021 začínají zájmové kroužky školní družiny.

 

                                                                 

SE PŘEDSTAVUJE

Školní družina je součástí Základní školy V. Košaře 6, Ostrava-Dubina a každé oddělení má svou samostatnou místnost. Děti k aktivitám mohou využívat také tělocvičnu i školní hřiště. Každý měsíc jsou pro děti pořádány celodružinové akce (drakiáda, karneval, vánoční a velikonoční dílny, turnaje, soutěže aj.)

V souladu se ŠVP školní družiny jsou u dětí rozvíjeny dovednosti výtvarné, estetické, společenskovědní, hudební, přírodovědné, sportovní, zdravotní, dopravní. Také umožňujeme psaní domácích úkolů. V rámci ŠD nabízíme dětem tyto zájmové kroužky:

  • hra na flétnu
  • logohrátky
  • pohybové hry
  • rukodělný kroužek
  • keramika
  • dramatický kroužek

Poplatek za školní družinu činí 100 Kč/měsíčně.

Zápis do školní družiny je nutné každoročně opakovat vyplněním nového Zápisního lístku.

Vychovatelky ŠD


Školní družina – vychovatelky

Pleváková Renáta, vedoucí vychovatelka, tel: 722 502 387, druzina@kosare.cz

Brachmanová Dagmar

Bc. Jaroslava Zlá

Důležité dokumenty naleznete ZDE


Rozdělení tříd pro školní rok 2021/2022

1. oddělení – Renáta Pleváková, 1.A, 2.A, 3.A

2. oddělení – Bc. Jaroslava Zlá, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B

3. oddělení – Dagmar Brachmanová, 1.A, 2.B, 3.A, 5.A

Provozní doba:

06,00 – 07,45 ( út, st, čt – 06,00 – 8,45 ) ranní školní družina

11,40 – 15,00  běžný provoz

15,00 – 16,30  odpolední družina

15,00 – 16,30  kroužky ŠD


Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022

Pondělí   15,00 – 16,00   Flétna – p. vych. Pleváková

15,00 – 16, 00 Sportovní hry – p. vych. Zlá

Úterý       15,00 – 16,00   Logohrátky – p. vych. Zlá

Úterý       15,00 – 16,00  Rukodělný (výtvarně -pracovní) – p. vych. Pleváková

Středa    15,00 – 16,00   Dramatický kroužek – p. vych. Brachmanová

Středa    15,00 – 16,30   Keramika – p. vych. Brachmanová

Děti mohou navštěvovat pouze kroužky. Poplatek za kroužek je 100,-Kč/měsíc.  Zápis do kroužků viz zápis do ŠD. Kroužky budou začínat
20. 9. 2021.

Aktualizovaný vnitřní řád ŠD


VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

S ohledem na bezpečnost dětí a organizaci činností ve ŠD a MŠ budou děti odcházet domů v určeném čase POUZE v doprovodu p. vychovatelky (k východu ze školy). Dodržujte proto stanovené časy pro vyzvedávání dětí, a to: ihned po obědě, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hod. Rodiče VŽDY čekají před vchodem do školy na příchod p. vychovatelky!!!

Mgr. Radka Palátová
ředitelka školy


3 zapis