Vychovatelky školní družiny:

Bc. Zlá Jaroslava, vedoucí vychovatelka, tel. 604 723 781

Brachmanová Dagmar

Pleváková Renáta

Argalášová Lucie

Hoffmannová Zuzana

tel.: 603 701 996; druzina@kosare.cz

Rozdělení tříd pro školní rok 2023/2024

1. oddělení – Renáta Pleváková – 2.A, 3.A (část)

2. oddělení – Bc. Jaroslava Zlá – 1.B, 2.B 

3. oddělení – Dagmar Brachmanová – 1.A, 3.A (část)

4. oddělení – Lucie Argalášová, Hoffmannová Zuzana – 4.A, 4.B, 5.A, 5.B (ve 14:35 h. se děti rozdělují do 1.-3. oddělení)