Vychovatelky školní družiny:

Bc. Zlá Jaroslava, vedoucí vychovatelka, tel. 604 723 781

Brachmanová Dagmar

Pleváková Renáta

tel.: 603 701 996; druzina@kosare.cz

Rozdělení tříd pro školní rok 2022/2023

1. oddělení – Renáta Pleváková – 1.A, 2.A, 5.A

2. oddělení – Bc. Jaroslava Zlá – 1.B, 3.A, 4.B, 5.B

3. oddělení – Dagmar Brachmanová – 2.A, 3.B, 4.A