Důležité upozornění!

Zvýšení cen stravného od 1.1.2023

Výdej obědů do jídlonosičů 

denně od 11.30 – 11.45 hod.