Výdej obědů do jídlonosičů 

denně od 11.30 – 11.45 hod.