POKYNY K VÝBĚRU ZE DVOU DRUHŮ JÍDEL
Školní jídelna základní školy zavádí od 1. září 2021 ve vybraných dnech možnost výběru ze dvou jídel (viz. jídelníček). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se strávníci seznámili s následujícími pokyny a s postupem objednávání jídel.
1) Strávníci si mohou v určené dny vybrat ze dvou jídel. Oběd č.1 je navolen automaticky, oběd č.2 si každý strávník může navolit na stránkách strava.cz.
2) Oběd č.2 se vaří pouze v případě, že se přihlásí minimálně 40 strávníků na daný den. Pokud bude tento počet menší, mají všichni strávníci automaticky navolen oběd č.1. V případě, že počet zájemců o oběd č.1 nebude minimálně 40, bude všem navolen oběd č.2.
3) Oběd č.2 je možno navolit na stránkách strava.cz nejpozději do pátku do 12.00 hod. předcházejícího týdně na následující týden.
4) Na jídelním lístku, který je vyvěšen ve školní jídelně, bude jeden den dopředu vyškrtnut oběd, který se nevaří.