Různé

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Ostrava – Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace, ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 v základní škole V. Košaře 6 od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020,

11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020,

21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,

31/2020, 32/2020, 33/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020

Dne 30. 04. 2020                                                                               Mgr. Radka Palátová

                                                                                                                 ředitelka školy  

   

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Od 1. do 30. dubna se uskutečnil na naší škole zápis do 1. tříd. Přijato bylo 37 dětí, pro 10 dětí žádají rodiče odložení povinné školní docházky. Od září budou otevřeny dvě první třídy. 

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) je zveřejněn na webových stránkách a vstupních dveřích ZŠ a MŠ.

Chtěli bychom všem rodičům poděkovat za důvěru a zájem o naši školu zvláště nyní, kdy je vše komplikováno nouzovým stavem. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvedávat v nutných případech a po předešlé domluvě s vedením školy. Ostatním bude předáno v září.

Je nám líto, že si děti nemohly užít pořádný zápis s dárky a zážitky, proto pro ně i rodiče připravujeme slavnostní „pasování prvňáčků“ na začátku školního roku.

Ke konci prázdnin proběhne také informační schůzka pro rodiče (termín bude na webu a u vstupu do školy i školky), kde se dozví důležité informace ohledně výuky v 1. třídě, organizace školního roku, učebnicích, školní družině, stravování, seznámí se s vyučující své třídy apod.

Pokud se někdo k zápisu nedostavil (např. s dítětem, kterému byla v loňském roce odložena školní docházka), může své dítě i dodatečně přihlásit.

Případné dotazy zodpoví Mgr. Hana Konopásková

tel. 595 700 048
email: zastupkyne@kosare.cz