Od září byla naše škola Krajským úřadem Moravskoslezského kraje zařazena do systému výuky českého jazyka pro cizince. 

Výuka je určena primárně pro:

a) žáky nově příchozí s jinou státní příslušností než ČR

b) výjimečně pro žáky s potřebou jazykové podpory (tj.pro žáky s dlouhodobým pobytem v zahraničí)

Výuka probíhá prezenční i distanční formou.

Žádost o zařazení k výuce

Metodický manuál MŠMT k nahlédnutí zde.