Aktuálně
Adaptační pobyt v Beskydech

Adaptační pobyt v Beskydech

V letošním školním roce 2022/2023 získala naše škola finanční prostředky poskytované Moravskoslezským krajem, které jsou určeny na prevenci rizikových projevů chování u našich dětí…

Cílem bude stmelování kolektivů 6. tříd, poznávání jejich nových třídních učitelů a především aktivity k podpoře komunikace, spolupráce a vzájemné tolerance.

Žáci 6.tříd pojedou ve dnech 13. a 14.9.2022 (úterý, středa) do krásného prostředí hotelu KAM v Malenovicích, kde si užijí dva dny plné aktivit.