Bo nám to není jedno !!!

Dne 4. a 5. 11.2022 se zástupce naší školy Miroslav Janošec zúčastnil akce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy ve středisku volného času Korunka. Cílem této akce bylo naplánovat, promyslet a následně realizovat akci z projektu BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! 

Samy děti naší školy píší projekt, ve kterém žádají o 15000 Kč. Žáci naší školy by chtěli potěšit a zpříjemnit adventní čas lidem v domě seniorů. Držte palce, ať naše žádost zaujme a uspěje.