Nezařazené
Odpovědná škola

Odpovědná škola

Naše škola se v rámci prevence rizikových projevů chování zabývá také aktivitami spojenými s kyberšikanou. Informace o bezpečném chování na sociálních sítích a možných rizicích předávají žákům odborníci z organizace Rizika internetu a komunikačních technologií. V měsíci březnu proběhne na 2. stupni naší školy druhé kole besed zabývajících se touto tematikou.