Aktuálně
<strong>Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků 5., 7., 8. a 9. ročníku</strong>

Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků 5., 7., 8. a 9. ročníku

Ve dnech 27.2. 2023 a 28.2.2023 bude výchovná poradkyně školy vydávat zápisové lístky rodičům vycházejících žáků.

Zápisové lístky si můžete vyzvednout ve vestibulu školy (přízemí při vstupu), a to v pondělí 27.2.2023 od 13:00-15:30 hodin a v úterý 28.2.2023 od 14:00-15:00 hodin.

Zápisový lístek je nutné vydat proti podpisu zákonného zástupce.