Aktuality MŠ
Zápis do 1. třídy a den otevřených dveří

Zápis do 1. třídy a den otevřených dveří

Zápis pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve dnech 3. a 4. dubna 2023. 

3. dubna od 12:00 – 18:00 hod. 
4. dubna od 12:00 – 17:00 hod.

Tímto Vás srdečně zveme na akce spojené se zápisem:

Den otevřených dveří pro všechny zájemce: 1. března 2023 od 9:00 – 16:30 hod. 

Ukázky výuky v 1. třídě a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků : 28. března 2023 od 9:00 – 11:30 hod.

NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ:

  • Moderní třídy a učebny, venkovní učebna, školní knihovna, víceúčelové hřiště, keramická dílna, relaxační prostory, moderní komunikační technologie.
  • Výuka v angličtině od 1. třídy.
  • Výuka vybraných předmětů v angličtině.
  • „Školička“ pro předškoláky, komplexní služby školního poradenského pracoviště, podpora nadaných žáků.
  • Lyžařské, turistické, ozdravné pobyty na horách, prázdninové tábory a příprava na vyučování zdarma.
  • Bohatá nabídka volnočasových aktivit, např. TENIS pro prvňáčky, turistický kroužek a spolupráce s dalšími sportovními oddíly.
  • V rámci družiny nabízíme spoustu zájmových kroužků např.: hru na flétnu, africké bubny, sportovní hry, keramiku, dramatický kroužek aj. 
  • Jsme EKOŠKOLA zapojená do mnoha dalších projektů a grantů EU, MŠMT, MMO, MS kraje, zahraniční spolupráce (Erasmus+, e-Twinning) atd.

Další informace na tel.: 595 700 048 a na emailu: zastupkyne@kosare.cz
Veškeré informace najdete také na Facebooku školy.