Aktuality MŠ
Informace k zápisu do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, milí předškoláci,

zveme Vás na zápis, který se uskuteční

3.4. 2023 od 12–18 hodin a 4. 4. 2023 od 12–17 hodin.

 Pro zápis můžete využít rezervaci termínu: ZDE

Informace:

 • k základnímu vzdělávání se zapisují děti, které dovrší 31. 8. 2023 věku šesti let, tzn. děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017
 • pokud byl v roce 2022 dítěti udělen odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci k zápisu znovu s vydaným rozhodnutím o OŠD
 • potřebné dokumenty s sebou: rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • v případě žádosti o odklad školní docházky: doporučující posouzení lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC
 • pokud zákonný zástupce dítěte nedoloží u zápisu obě doporučení, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31. 5. 2023


Zápis se bude konat v přízemí pavilonu B.

Srdečně zveme rodiče i budoucí „prvňáčky“ také na tyto akce:

 • prohlídku školy, která proběhne 27. 3. 2023 od 15,30 hodin
 • ukázkové hodiny v současných 1. třídách, které se uskuteční dne 28. 3. 2020 od 9,00 hodin
 • v červnu pak proběhne informační schůzka pro budoucí prvňáčky s třídními učiteli

NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ:

 • Moderní třídy a učebny, venkovní učebna, školní knihovna, víceúčelové hřiště, keramická dílna, relaxační prostory, moderní komunikační technologie.
 • Výuka v angličtině od 1. třídy.
 • Výuka vybraných předmětů v angličtině.
 • „Školička“ pro předškoláky, komplexní služby školního poradenského pracoviště, podpora nadaných žáků.
 • Lyžařské, turistické, ozdravné pobyty na horách, prázdninové tábory a příprava na vyučování zdarma.
 • Bohatá nabídka volnočasových aktivit, např. TENIS pro prvňáčky, turistický kroužek a spolupráce s dalšími sportovními oddíly.
 • V rámci družiny nabízíme spoustu zájmových kroužků např.: hru na flétnu, africké bubny, sportovní hry, keramiku, dramatický kroužek aj. 
 • Jsme EKOŠKOLA zapojená do mnoha dalších projektů a grantů EU, MŠMT, MMO, MS kraje, zahraniční spolupráce (Erasmus+, e-Twinning) atd.

 

Více informací na: www.zskosare.cz, kosare@kosare.cz, tel. 595 700 048

Těšíme se na Vás!