Aktuálně
Studentská simulace zastupitelstva

Studentská simulace zastupitelstva

Ve dnech 13.6. a 14.6. 2023 se konala ” Studentská simulace zastupitelstva” na ÚMOB O. – Jih. Zúčastnili se jí dva žáci naší školy z 9. ročníku.

V tomto projektu se žáci ostravských škol seznámili se základy fungování místní a veřejné správy, podíleli se na vytváření a prosazování návrhů a usnesení tohoto zastupitelstva. Díky přítomnosti pana starosty, místostarosty a také primátora našeho města měli možnost nahlédnout do zákulisí fungování politiky.

Za naši školu se zúčastnili tohoto zajímavého projektu žáci 9. ročníku Eva G. a Mirek J., kteří se aktivně zapojili a skvěle reprezentovali.