Aktuálně
Zakončení projektu primární prevence

Zakončení projektu primární prevence

V letošním školním roce se podařilo díky dotaci určené na aktivity spojené s primární prevencí rizikových projevů chování získat škole téměř 80 000,- Kč z prostředků Moravskoslezského kraje. Ty byly využity přesevším na realizaci adaptačního pobytu pro 6. třídy, ale také zajistily financování preventivních programů ve škole a další aktivity našich dětí. Z prostředků byly zakoupeny např. nové deskové hry, vybavení do relaxační místnosti nebo plátěné tašky, které si děti v závěru školního roku samy pomocí šablonek vyzdobily.