Aktuálně
Literární soutěž na téma RODINNÉ HUMORESKY

Literární soutěž na téma RODINNÉ HUMORESKY

Literární forma je volná.

Minimální rozsah u mladších dětí (1-2 kategorie) je cca 1 A5 ručně psaného textu.

Maximální rozsah (3-4kategorie) pak cca 3 A4 psaného textu.

VŠECHNY PRÁCE MUSÍ být předány v elektronické podobě = přepsané do elektronické formy.

Termín odevzdání prací: pátek 24.11.2023 na e-mail: bularova@kosare.cz