Třída 7.B
Vánoční jarmark, zpívání na schodech

Vánoční jarmark, zpívání na schodech

Letos jsme si opět připravili výrobky na prodej. Poctivě jsme pracovali v hodinách výtvarné výchovy a v pracovních činnostech. 

Také jsme trénovali vánoční koledy.  Atmosféra byla opravdu kouzelná při rozsvěcování vánočního stromku.