Aktuálně
RECITAČNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY – CIZINCE

RECITAČNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY – CIZINCE

V pátek 14.6. se zaplnil sál Komorního klubu v Ostravě Jihu recitátory z řad žáků – cizinců základních a středních škol.
Naši školu úspěšně reprezentovalo dvanáct žáků ukrajinské a vietnamské národnosti, kteří soutěžili ve třech kategoriích. Odborná porota, složená z profesionálů z Ostravské univerzity, ocenila u všech soutěžících osvojení českého jazyka, intonaci, rytmus, výběr textu a jeho celkové „uchopení“.
Naši soutěžící si odnesli cenné zkušenosti, sportovní vaky naplněné dárkovými předměty, diplom, pochvalu a Anička ze 7. B také medaili za 3. místo ve své kategorii.
Poděkování náleží nejen organizátorům, kterými byli Mgr. Stuchlíková ze ZŠ Kosmonautů a Bc. Bednář, starosta městského obvodu Ostravy Jih, ale také žákům, kteří věnovali své úsilí a čas přípravě, skvěle v hojném počtu reprezentovali školu a své vystoupení zvládli s grácií. Jmenovitě děkuji žákům: Akinshyna Viktoriia, Reheda Darja, Nguyen Quang Hung, Parakonna Yelyzaveta, Ta Thi Van Anh, Dymašok Michajlo, Firtsak Viktoriia, Petrusenko Anastasiia, Ialynska Alina, Krol Veronika, Neroda Illia, Stremoukhov Savelii.