Další auto humanitární sbírky pro Ukrajinu

Včera odjela druhá várka věcí na ukrajinské hranice. Velký dík patří klukům osmého ročníku, kteří náklad naložili a zároveň vedli zajímavý rozhovor na téma pomoc Ukrajině. Obrovské poděkování patří všem, kteří na sbírku přispěli…

Recitační soutěž 4. a 5. tříd

V březnu proběhlo v každé třídě 1. kolo recitační soutěže. Do mezitřídního kola 4. a 5. ročníků postoupilo 9 nejšikovnějších recitátorů. Umístili se a sladkou odměnu převzali:Natálka Zimčíkova, Tomáš Chýlek, Jakub Ďatka, Sebastián Klempár a Magdaléna Plachá. Gratulujeme 🙂 

Olympiáda v anglickém jazyce 6. ročníku

Dne 10. 3. 2022 se konala na ozdravném pobytu olympiáda v anglickém jazyce. Olympiáda se skládala ze dvou částí – písemné a ústní. V písemné části museli žáci prokázat své znalosti gramatiky a porozumění čtenému textu.