Granty, dotace, dary

Granty                                                                                                                                                                                                                         

Dotační program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt s názvem „ŠIKULÍKŮV ROK“

Tímto projektem usilujeme o rozvoj pozitivního vztahu k vědě a technice. Polytechnická výchova rozvíjí znalosti o technickém prostředí, pomáhá u dětí vytvářet správné pracovní návyky. Z těchto finančních prostředků máme možnost, za podpory pomůcek, vést děti k práci s různým materiálem a nářadím, rozvíjet kreativitu a nadání v technické oblasti.

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu stat. města Ostrava ve výši 100 000,- Kč.

Dotační program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021

V rámci dotačního programu poskytlo statutární město Ostrava finanční prostředky na projekt s názvem „POJĎME ZA POHÁDKOU“.

Tímto projektem rozvíjíme předčtenářskou gramotnost dětí, kreativitu, budujeme kladný vztah k divadlu a připravujeme děti na roli aktivního čtenáře. Z těchto finančních prostředků máme možnost zakoupit dětem divadelní kostýmy, vybavit dětskou školní knihovnu klasickými knihami i knihami s využitím moderních technologií (Albi tužka).

Mateřská škola, prostřednictvím podání žádosti o neinvestiční příspěvek, získala na tento projekt finanční podporu stat. města Ostrava ve výši 40 000,- Kč.