Kontakty MŠ

Mateřská škola
Jana Maluchy 105
700 30 Ostrava – Dubina
Tel: 596 712 227 , 724 037 477

Třída Sluníčko – třída pro děti se speciálními vzdělávací potřebami
Bc. Šárka Augustová – vedoucí učitelka MŠ –  msmaluchy105@kosare.cz, augustova@kosare.cz
Bc. Jitka Lazorová – zástupkyně vedoucí učiteky MŠ – lazorova@kosare.cz
Kateřina Zieglerová – asistentka pedagoga – zieglerova@kosare.cz

Třída Rybička
Eva Argalášová – argalasova.e@kosare.cz
Marta Zoubková – zoubkova@kosare.cz
Lenka Barišová – chůva

Třída Žabička
Eva Hahnová – hahnova@kosare.cz
Bc. Ivana Chýlková – chylkova@kosare.cz
Silva Bogoczová – asistentka pedagoga – bogoczova@kosare.cz

Třída Lodička  – třída v Základní škole Košaře 6

V. Košaře 6
700 30 Ostrava – Dubina
Tel: 724 238 208

Lenka Dvořáková – dvorakova@kosare.cz
Mgr. Marie Seibertová – seibertova@kosare.cz
Hana Hricišinová – asistentka pedagoga