Přijímací řízení – nově

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na

https://ms.ostrava.cz – portál předškolního vzdělávání.

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 22/23

Návod k podání žádosti o přijetí do MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 22/23 k vytištění

Elektronický zápis pro předškolní vzdělávání

Příloha k žádosti o přijetí (potvrzení od lékaře)