Sáčková kampaň

3. místo na soutěžní Ekokonferenci 2022

Žákyně Ekotýmu : Viki, Terka a Anička reprezentovaly v pondělí 5. 12. naši školu na Badatelské Ekokonferenci a získaly za prezentaci naší Sáčkové kampaně báječné 3. místo.

Ekokonference byla na Gymnáziu Olgy Havlové v Porubě.
V soutěži bylo 15 badatelských prací a týmů se zajímavými tématy, pokusy a výsledky svého bádání.
Každý tým bojoval hlavně o umístění na prvních třech místech.
Měly jsme obrovskou trému a taky jsme se několikrát přeřekly. Byly jsme hodně překvapené z našeho 3. místa, to jsme vůbec nečekaly. Dostaly jsme nejen diplom, ale pro školu i hru Zázraky přírody a busolu.

Tímto děkujeme všem, kteří jste se s námi v minulých dvou letech na kampani podíleli a je to i cena pro Vás.

Rozdali jsme 254 sáčků ze záclon a tím jsme překonali loňských 199 kusů!!! Do šití sáčků se zapojili žáci, učitelé, někteří rodiče a prarodiče i asistentky pedagogů naší školy. Celou akci organizoval žákovský tým spolu se 2 učitelkami…

Rozdali jsme 254 sáčků ze záclon a tím jsme překonali loňských 199 kusů!!! Do šití sáčků se zapojili žáci, učitelé, někteří rodiče a prarodiče i asistentky pedagogů naší školy. Celou akci organizoval žákovský tým spolu se 2 učitelkami…
Proběhla příprava a naplánování kampaně a rozdělení úkolů. Oznámení sáčkové výzvy a prosba o pomoc v šití sáčků a darování záclon.
Žáci 2. stupně také šili sáčky v naší školní šicí dílně a vyráběli cedulky na sáčky s názvem školy a citátem.
Den D nastal ve středu 11. 5. 2022, kdy žáci z Ekotýmu a jejich spolužáci se rozdělili do dvou skupin a šli jsme ven k obchodům a rozdávali jsme sáčky i letáčky. Na letáčcích je napsáno, co všechno v přírodě šetříme, když nebereme mikrotenové sáčky z obchodu, ale používáme naše ze záclon.
Někteří z nás jsme očekávali, že si od nás moc lidí sáček nevezme, ale opak byl pravdou.
Někteří sáček hned při nákupu použili a to nám vykouzlilo úsměv na tvářích.
Také jsme se báli, zda vůbec dokážeme někoho oslovit. A bylo to fajn, zvládli jsme mluvit s lidmi.
Nakonec jsme byli v Ostravě v bezobalovém obchodě, kde jsme darovali 40 našich sáčků.

Ekotým ZŠ V. Košaře