ŠKOLNÍ DRUŽINA SE PŘEDSTAVUJE

 

Školní družina je součástí Základní školy V. Košaře 6, Ostrava-Dubina a každé oddělení má svou samostatnou místnost. Děti k aktivitám mohou využívat také tělocvičnu i školní hřiště. Každý měsíc jsou pro děti pořádány celodružinové akce (drakiáda, karneval, vánoční a velikonoční dílny, turnaje, soutěže aj.)

V souladu se ŠVP školní družiny jsou u dětí rozvíjeny dovednosti výtvarné, estetické, společenskovědní, hudební, přírodovědné, sportovní, zdravotní, dopravní. Také umožňujeme psaní domácích úkolů. V rámci ŠD nabízíme dětem tyto zájmové kroužky: hra na flétnu, muzikohrátky, sportovní hry, rukodělný kroužek, keramika, dramatický kroužek, deskové hry a hra na africké bubny djembe a jiné perkusivní nástroje.

Zápis do školní družiny je nutné každoročně opakovat vyplněním nového Zápisního lístku.