Režim školní družiny 2023/2024:

RANNÍ PROVOZ

6.00 – 8.00 hod. – každý den, příchod na ranní družinu do 7.30 hod. (zvoňte na zvonek družina)

6.00 – 8.45 hod. – v úterý a ve čtvrtek, určena pro děti, kterým výuka začíná v 8.55 hod.

PŘECHOD NA OBĚD do 10 minut po ukončení výuky.

OBĚD – rozpis tříd (přehled pro vyzvedávání dětí po obědě)

Pondělí

 • 12.30 hod. – 1.A, 1.B, 2.A, 2.B
 • 13.30 hod. – 3.A, 4.A, 4.B, 5.B
 • 14.00 hod. – 5.A
 

Úterý   

 • 12.30 hod. – 1.A, 1.B
 • 13.30 hod. – 2.A, 2.B, 3.A (1. skupina), 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
 • 14.00 hod. –  3.A (2. skupina)
 

Středa 

 • 12.30 hod. – 1.A, 1.B, 2.A
 • 13.30 hod. – 2.B, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
 

Čtvrtek

 • 12.30 hod. – 1.B, 2.B, 3.A (2. skupina)
 • 13.30 hod. – 1.A, 2.A, 3.A (1. skupina), 4.A, 4.B, 5.A
 • 14.00 hod. – 5.B
 

Pátek

 • 12.30 hod. – 1.A, 2.A, 2.B, 4.B
 • 13.30 hod. – 1.B, 3.A, 4.A, 5.A, 5.B
 

ODPOLEDNÍ PROVOZ

11.40 – 13.30 hod. – osobní hygiena a oběd dle rozpisu tříd

13.20 – 14.00 hod. – odpočinková a rekreační činnost (četba, poslech pohádky, individuální hry, kreslení aj.)

14.00 – 15.00 hod. – podle počasí pobyt venku, zájmová činnost dle tématických okruhů (výtvarná, estetická, společenskovědní, hudební, přírodovědná, sportovní, zdravotní, dopravní, pracovní)

15.00 – 15.30 hod. – příprava na vyučování

15.00 – 16.00 hod. – zájmové kroužky školní družiny

15.30 – 16.30 hod. – spontánní činnost (rekreační a odpočinková)

Vychovatelky ŠD

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

S ohledem na bezpečnost dětí a organizaci činností ve ŠD budou děti odcházet domů v určeném čase pouze v doprovodu                  p. vychovatelky (k východu ze školy). Dodržujte stanovené časy pro vyzvedávání dětí:  12.30 h., 13.00 h., 13.30 h., 14.00 h., 14.30 h., 15.00 h., 15.30 h., 16.00 h. a 16.30 h. 

Vyberte si hodinu, ve které si budete dítě vyzvedávat a informace o daném čase předejte vychovatelkám. Při určování doby vyzvedávání dítěte pamatujte na zájmové kroužky, které vaše dítě navštěvuje. Pokud dítě odchází ze školní družiny samo – bez doprovodu, je pro vychovatelku závazná doba odchodu uvedená na zápisním lístku.

Prosíme o respektování těchto zvolených časů. Jiné časy odchodů volte formou omluvenky.

Vychovatelky ŠD