NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Pondělí   15.00 – 16.00 h. – Hra na flétnu – p. vych. Pleváková

Pondělí   15.00 – 16.00 h. – Sportovní hry 1.  – p. vych. Zlá

Úterý      15.00 – 16.00 h. – Muzikohrátky – p. vych. Zlá

Úterý      15.00 – 16.00 h. – Rukodělný (výtvarně-pracovní) – p. vych. Pleváková

Středa     15.00 – 16.00 h. – Dramatický kroužek – p. vych. Brachmanová

Středa     15.00 – 16.30 h. –  Keramika – p. vych. Brachmanová  

Čtvrtek    14.00 – 15.00 h. – Sportovní hry 2. – p. vych. Brachmanová

Čtvrtek    14.00 – 15.00 h. – Hra na djembe (africký buben) – 1. skupina – p. vych. Zlá

Čtvrtek    15.00 – 16.00 h. – Hra na djembe (africký buben) – 2. skupina – p. vych. Zlá

Čtvrtek    15.00 – 16.00 h. – Klub deskových her – p. vych. Pleváková

Kroužky – dramatický a keramika se střídají. Termíny konání kroužků mají děti zapsané v deníčku školní družiny.

Děti mohou navštěvovat pouze kroužky. Poplatek za kroužek je 100,- Kč/měsíc. Zápis do kroužků viz. zápis do ŠD. Zájmové kroužky budou začínat v týdnu od 25. 9. 2023.

Muzikohrátky – zájmový kroužek pro 1. – 3. třídu – rytmické hry, základy hry na perkusivní nástroje (africký buben, dřívka, vejce, boomwhackers aj.). Bude probíhat v úterý od 15. hod. do 16. hod.

Hra djembe (africký buben) – zájmový kroužek pro 3. – 5. třídu – hra na africké bubny a jiné perkusivní doprovodné nástroje. Bude probíhat ve čtvrtek od 15. hod. do 16. hod.

Bc. Jaroslava Zlá