Školní asistent

Školní asistent

Náplň práce:

  • doučování žáků s odlišným mateřským jazykem, žáků se sociálně znevýhodněného prostředí
  • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
  • podpora přípravy na vyučování, domácí i školní doučování, pomoc při plnění domácích úkolů
  • příprava na samotné doučování, tisk a dohledávání potřebných materiálů
  • spolupráce se sociálním pedagogem, speciálním pedagogem, školní psycholožkou atd.
  • zprostředkování komunikace s komunitou, rodinou a školou, terénní práce, sjednávání schůzek s rodiči, konzultace a poradenství rodičům
  • podpora učiteli při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování -administrativní činnost
  • pomoc při rozvoji mimoškolních aktivit a volnočasových aktivit – spolupráce se SVČ, NZ
  • doučování žáků s jazykovou bariérou, pomoc při zvládání úkolů, předávání informací zákonným zástupcům, komunikace s rodinou