• slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
  • pomáhá koordinovaně a komplexně řešit vzniklé problémy v oblasti výukové a sociální
  •  tým ŠPP tvoří  metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, kariérní poradce,  speciální pedagog, sociální pedagog a školní asistent
  • on-line schránka důvěry NNTB zde