Školní psycholog

Školní psycholog

Pracoviště psychologa bylo na naší škole zřízeno v roce 2008. Školní psycholog je zde pro žáky naší ZŠ a MŠ V. Košaře, pro jejich rodiče (případně další členy rodiny), pro pedagogy a zaměstnance školy.Pracoviště psychologa bylo na naší škole zřízeno v roce 2008. Školní psycholog je zde pro žáky naší ZŠ a MŠ V. Košaře, pro jejich rodiče (případně další členy rodiny), pro pedagogy a zaměstnance školy.

Žáci mohou kontaktovat psychologa individuálně nebo ve skupině, pokud potřebují poradit:při řešení svých vztahů ve škole i mimo školuve výukové problematice a volbě dalšího studiav osobnostní problematicepři pocitu ohrožení /šikana, agrese apod./v jiných, pro ně důležitých otázkách.

Rodičům je poskytováno poradenství zaměřené především na pomoc v oblasti: výchovy a vzdělání dítěte /školní zralost,adaptace na školní režim,výukové a výchovné problémy, kariérní poradenství, osobnostní vývoj apod./rodinných a interpersonálních vztahů, psychosociální a sociální problematiky. Rodiče mohou navštívit psychologa individuálně, bez doporučení. Je zaručena diskrétnost a ochrana všech poskytovaných informací.
V případě individuální práce s dítětem /diagnostika, psychoterapie a jiné/ podepisují individuální souhlas při osobní návštěvě.
Rodiče podepisují na začátku školního roku generální souhlas s činností školního psychologa.

 
Vážení rodiče, máte obavy, jak správně poznáte, zda má vaše dítě nějaký vážný problém s vrstevníky? Zde jsou některé z možných signálů šikanování, kterých byste si měli všímat: 

 • nechuť jít ráno do školy /zvláště, když dříve mělo dítě školu rádo/, dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach 
  •  dítě nechodí do školy i ze školy nejkratší cestou, příp. střídá různé cesty, prosí o dovoz i či odvoz autem 
  • dítě chodí domů ze školy hladové/agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu/ 
  • usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu 
  • ztrácí chuť k jídlu 
  • ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně 
  • dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad 
  • objevuje se zmínka o sebevraždě 
  • dítě se odmítá svěřit s tím, co ho trápí 
  • dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody /např. opakovaně říká, že je ztratilo/ 
  • nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí 
  • stěžuje si na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, zdravotní obtíže může přehánět, příp. i simulovat, snaží se zůstat doma 
  • dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku