Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog:

– vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

– ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči se podílí na sestavování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů

– navrhuje vyšetření ve školních poradenských zařízeních, se kterými úzce spolupracuje

– zajišťuje naplňování podpůrných opatření žáků včetně průběžného vyhodnocování navržených opatření

– zabezpečuje pravidelnou speciálně pedagogickou péči pro žáky

– poskytuje speciálně pedagogické konzultace pro žáky, rodiče i učitele

 

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat:
Tel: 595 700 053
e-mail: specialnipedagog@kosare.cz
Pracovna: Budova A, II. patro, č. dveří 30

Konzultační hodiny:
Pondělí – pátek: 7.30 – 14.00
Jiný termín možný po předchozí domluvě.

 

Mgr. Zuzana Janšová

školní speciální pedagog