Sociální pedagog

Sociální pedagog

Náplň práce:

  • analýza sociálních vztahů u žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • spolupráce s rodinami výrazně ohroženými sociálním vyloučením,
  • zjišťování sociálního klimatu ve třídě, ankety, dotazníky ve škole,
  • mediace konflliktů se žáky a rodiči,
  • spolupráce s výchovně-vzdělávacími a dalšími institucemi,
  • organizace volnočasových aktivit,
  • informační činnost o práci školního poradenského pracoviště,
  • příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky.