Keramika

KERAMIKA

Každé úterý v ZŠ V.Košaře v dobe od 16.30-17-30 se děti se v keramickém kroužku seznamují s různými technikami a postupy při zpracování keramické hlíny, procvičují si jemnou motoriku. Naučí se, jak nabarvit výrobek glazurami nebo engobami. Postupně s nabytými zkušenostmi samy mohou volit vhodnou techniku pro vyjádření svých představ. Práce shlínou rozvíjí u dětí fantazii, citlivost a vnímavost k okolnímu světu. Během školního roku si vyzkouší různé základní techniky zpracování hlíny a přípravu na výpal. Pokud děti pracují pečlivě, dočkají se po sušení a dvou výpalech svého originálního výrobku, který si odnesou domů.