Co nabízíme

  • Nabízíme širokou škálu nadstandardních aktivit pro Vaše děti jak v průběhu provozu mateřské školky, tak i společně s Vámi v odpoledních hodinách.
  • Naším cílem není zahltit děti nejrůznějšími odpoledními zájmovými kroužky a okrádat vás tak o společný čas. Chceme, aby si děti svůj čas ve školce maximálně užily a zároveň se stále všestranně rozvíjely.

PLAVÁNÍ

Dětí starší 4 let mají možnost navštěvovat plavecký výcvik v nedalekém plaveckém bazéně, kde se jim individuálně věnuje vyškolený lektor.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Za našimi dětmi do MŠ pravidelně dochází herci z divadelní skupiny Šamšula. Přicházejí s nejrůznějšími pohádkami, které se dětem velmi líbí.

PODZIMNÍ, VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ DÍLNY

Společně s rodinou děti tvoří sezónní ozdoby a vzájemně se poznávají.

KARNEVAL

Každoročeně pořádáme ve spolupráci se základní školou karneval, na kterém děti zažijí spoustu veselí a alespoň na chvíli si plní své sny a stávají se princeznami i nepřemožitelnými hrdiny.

MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE

Děti se celé poledne těší na příchod Mikuláše, čerta a anděla. Procházejí školkou a plní pilně společné úkoly.

VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ JARMARK ( VE SPOLUPRÁCI SE ZŠ)

S dětmi připravujeme na jarmarky drobnosti z naší dílny. Děti také velmi baví koukat a odnášet si domů výrobky svých kamarádů.

HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO VAJÍČKA

Naše tradiční zábava na zahradě. Celá školička se sejde, baví se různými – těžkými i snadnými úkoly, odměnou je nám velká zábava, společně strávený čas a pozornost od velikonočního zajíčka.

 

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH A VÁNOČNÍ NADÍLKA

Vánoce? Jak vystihnout radost dítěte v tyto dny? Štěstí, nadšení, pohoda, cukroví, stromeček a těšení se na Ježíška.

 

DEN DĚTÍ

Pro děti připravujeme vždy plno zábavných soutěží.

 

PIKNIK

Léto je tady, k němu patří i oslavy léta a piknik k tomu vybízí. Tradiční akce s dětmi i rodiči.

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Velká sláva, velká událost, odchází nám předškoláci, do školy se těší. Každý rok pasujeme naše předškoláčky na školáky.

OSTATNÍ AKCE

Návštěvy ZOO, divadel, planetária, knihovny, farem, exkurze u PČR, hasičů aj.

LOGOPEDICKÁ TŘÍDA

V naší školce je zajištěna také logopedická péče speciálními pedagogy. Třídu navštěvuje max. 13 dětí. Naší prioritou je individuální přístup ke všem dětem, s tímto nám pomáhají 2 asistentky pedagoga

TŘÍDA PRO DĚTI OD DVOU LET

Třída je vybavena didaktickými pomůckami pro děti od 2 let věku. Těmto dětem je přizpůsobeno prostředí i režim ve třídě.

HOROLEZECKÁ STĚNA

V prostorách školky máme k dispozici horolezeckou stěnu, kterou využíváme v rámci pohybových aktivit.

MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT

Pravidelné odpolední setkávání rodičů v naší mateřské škole, možnost poznávání prostředí školky, vztahů mezi dětmi, navazování bližších kontaktů s učiteli, prožití příjemně strávených společných chvil s dětmi.