Numeráčci

„Nadání – také talent,
v předškolním období obtížně
definovaný jev; ve srovnání s
ostatními dětmi se jeví jako
výjimečné schopnosti (např.
umělecké, jazykové, matematické);
nebezpečí záměny nadání se
schopnostmi dítěte, které jsou
rozvíjeny vlivem vysoce podnětného
prostředí nebo akcelerovaným
vývojem v určité oblasti (proto je v
předškolním období někdy též
používán termín nadané chování).“
(RVP PV 2018, s.48)

NUMERÁČCI si svoje místo na Zemi našli. Aktivitu nesoucí jejich jméno, která je zaměřena na nominování nadaných a mimořádně nadaných dětí v intelektové oblasti již v předškolním věku.

Numeráčci jsou tříkolovou, v běžném provozu mateřské školy časově zvládnutelnou, aktivitou převážně pro děti s povinnou předškolní docházkou. Pro zajímavost a přitažlivost jsou jednotlivá kola motivována „vesmírnými rýmovačkami“. V pracovních listech pak děti řeší zajímavé matematické a logické úkoly různých obtížností.