Kroužek logopedických cvičení je zaměřen především na procvičování správné výslovnosti a celkové zlepšení vyjadřovacích schopností dětí. Kromě toho pomáhá dětem rozšiřovat slovní zásobu, podporuje jejich sluchové vnímání, zrakovou orientaci a sluchovou a zrakovou paměť. Důraz klademe na individuální potřeby každého dítěte v oblasti logopedické péče.