Rada města usnesením č.08152/RM1822/126 ze dne 30. 11. 2021 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  40 000  Kč na realizaci projektu „Podpora kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022“, kód 21/1419. Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí.
Projekt je realizován od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Kariérní poradce – Mgr. Lenka Kneysová
tel: 595 700 054
email: kneysova@kosare.cz 

Konzultační hodiny:

Pondělí: 13:00 – 14:00 hod.

Více informací naleznete zde