Rada města usnesením č.00204/RM2226/5 ze dne 22. 11. 2022 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  40 000  Kč na realizaci projektu „Podpora kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2023“, kód 22/1159. Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí.
Projekt je realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Kariérní poradce – Mgr. Lenka Kneysová
tel: 595 700 054
email: kneysova@kosare.cz 

Konzultační hodiny:

Pondělí: 13:00 – 14:00 hod.

Více informací naleznete zde