Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (dle zákona 106/1999 Sb.) je k dispozici na informační tabuli ve vestibulu školy, na www stránkách a u ředitele školy vždy od 1. března kalendářního roku, který následuje po roce, za který je zpráva zpracována. 

Pracovník určený k poskytování informací: 

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Radka Palátová

Funkce: ředitelka školy

Telefon: 595 700 040, 595 700 057

E-mail: kosare@kosare.cz

Přílohy

Výroční zpráva MŠ za školní rok 2022/2023

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2022/2023

Výroční zpráva o poskytování informací 2022

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva MŠ za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva MŠ za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva MŠ za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2018/2019 

Výroční zpráva o poskytování informací 2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2020

Výroční zpráva o poskytování informací 2019